نقاشیهای منوچهر توانفر
عنوان : دلبرانه
تکنیک : رنگ و روغن
ابعاد : ۶۰ × ۸۰
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
«
»